O nás/За нас

Sdružování občanů bulharské národnosti má v Brně mnohaletou tradici. Nejstarším sdružením byl spolek bulharských zahradníků z konce 30 let minulého století „Sv. Georgi“, se sídlem na ulici Pellicova. Na tuto tradici navázala v roce 1948 celostátní organizace s tendenčním názvem “ Jiří Dimitrov“. Od roku 1959 působil Bulharský kulturně osvětový klub na ulici Česká č.9. Tímto byly položeny základy novodobé tradice. Za pomoci řady významných podniků (např.BVV, PBS, ČKD Blansko, aj.) a institucí byl postupně vybudován kulturní a osvětový stánek bulharské menšiny v Brně a Jihomoravském regionu. Velikost klubových prostor a technické vybavení vytvářely ideální podmínky pro kulturní činnost. Tato byla velmi rozmanitá. Klub měl velmi dobré kontakty se SD v Brně, divadlem Radost a řadou předních brněnských osobností. V klubu se mimo jiné promítaly celovečerní bulharské filmy, pořádala koncertní vystoupení a pod. V knihovně Bulharského kulturně osvětového klubu bylo k dispozici cca 1500 svazků. Bulharský klub v Brně byl v 70-80 letech největším klubem bulharské menšiny v Československu. Po nastolení demokratických změn po roce 1989 došlo ke změnám ve financování. Nedostatek prostředků vedl k postupnému uvolňování representativních prostor na ulici Česká 9. Na základě usnesení členské schůze ze dne 22.02.2002 bylo rozhodnuto ukončit existenci Bulharského kulturního klubu a založit novou, zcela nezávislou organizaci. Bylo ustaveno a posléze zaregistrováno občanské sdružení pod názvem “ Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně“. Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo sdružení dne 19.11.2002 ( IČO 26607590 ). Tímto aktem byla získána samostatnost a právní subjektivita našeho sdružení, které se stalo nástupnickou organizací Bulharského klubu. V souladu se současně platnou legislativou občanské sdružení se muselo opětovně přejmenovat dne 11.11.2016 na Bulharský spolek Brno se sídlem na Radnické ulici č.8. Vzdor finančním problémům a řádě různých obtíží se daří rozvíjet bohatou kulturní a společenskou činnost.