Aktuality

Možnost úhrady členských příspěvků (200 Kč/rok) u pí Žilevové, obchod Balkánské speciality (TRIMONCIUM), Bayerova ul. č.11, 602 00 Brno, nebo zaslat na účet spolku: 1341836329/0800
variabilní symbol: Jméno, příjmení – členský příspěvek.